Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności www.fortemusic.pl

 

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w fortemusic.pl

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych fortemusic.pl?

Administratorem danych osobowych fortemusic.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Forte Paweł Nykiel, ul. Rzeszowska 18, 39-200 Dębica

 

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie www.fortemusic.pl, który znajduje się w księdze numer 123456.

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w fortemusic.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Dostęp do Twoich danych osobowych, ma tylko 1 pracownik fortemisic.pl, który został przeszkolony zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisał stosowny dokument zobowiązujący do ich ochrony.

2. System IT fortemusic.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

A. Rejestracja

W naszym sklepie www.fortemusic.pl  nie jest wymgana rejestracja. Prosimy o podanie tylko danych które są niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.

 

Klient po złożeniu zamówienia jest na bieżąco informowany o jego statusie drogą elektroniczną (e-mail),

jak również, ma możliwośc poprawiania, uzupełniania lub usuwania swoich danych  przez kontakt

z www.fortemusic.pl 

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są wykorzystane  przez fortemusic.pl tylko i wyłącznie do jego realizacji

 

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez fortemusic.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

- Poczta Polska


 

 

C. Subskrypcja newslettera

Nasz sklep www.fortemusic.pl nie prowadzi newslettera.

 

 

 

 

IV. fortemusic.pl (cookies)

Fortemusic.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu,.

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.fortemusic.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w fortemusic.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 


 

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.fortemusic.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.


 

 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.fortemusic.pl

www.fortemusic.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania SprawdzonySklep.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

 

VIII. Kontakt

www.fortemusic.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 503437607 lub e-mail fortemusic@wp.pl

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 503437607 lub e-mail fortemusic@wp.pl

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

 

Forte Paweł Nykiel

Ul. Rzeszowska 18

39-200 Dębica

 


/